Αξιοπιστία και εγκυρότητα του Ερωτηματολογίου “Διαστάσεις του Διαπροσωπικού Προσανατολισμού για Νέους” στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Αξιοπιστία και εγκυρότητα του Ερωτηματολογίου “Διαστάσεις του Διαπροσωπικού Προσανατολισμού για Νέους” στην Ελλάδα (EL)

Αλεξόπουλος, Δημήτριος Ε. (EL)

Silva, Fernando (EN)
Martinez-Arias, Rosario (EN)

άρθρο (EL)

Διαπροσωπικές σχέσεις -- (EL)
Προσωπικότητα -- (EL)
Personality -- (EN)
Social behavior -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 9, τευχ. 2, 185-202 (2002) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.