Εκατό χρόνια ψυχανάλυση: Το φάσμα των εφαρμογών της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2004 (EL)
Εκατό χρόνια ψυχανάλυση: Το φάσμα των εφαρμογών της (EL)

Όλγα Πανοπούλου-Μαράτου (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχανάλυση -- Ιστορία (EL)
Psychoanalysis -- History (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 11) (τεύχ. 4) 478-487 (2004) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.