Οι διαφυλικές συγκρούσεις στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και η αντιμετώπισή τους από άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι διαφυλικές συγκρούσεις στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και η αντιμετώπισή τους από άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα (EL)

Χατζούλη, Αθηνά (EL)

Σινίκη, Μαρίνα (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχολογία (EL)
Διαχείριση συγκρούσεων -- Ελλάδα (EL)
Conflict management -- Greece (EN)
Psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 13) (τεύχ. 3) 134-154 (2006) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.