Πρώιμη ανίχνευση της ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας σε παιδιά με νευρολογικά νοσήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Πρώιμη ανίχνευση της ειδικής αναπτυξιακής δυσλεξίας σε παιδιά με νευρολογικά νοσήματα (EL)

Τζοϋφη, Μερόπη (EL)

Σιαμοπούλου-Μαυρίδου, Αντιγόνη (EL)
Ζακόπουλου, Βικτωρία (EL)
Μαυρέας, Βενετσιάνος (EL)
Βέρμπη, Χαϊδω (EL)
Νάκου, Ηλιάδα (EL)

άρθρο (EL)

Δυσλεξία (EL)
Παιδιά (EL)
Dyslexia (EN)
Children (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 13) (τεύχ. 4) 39-61 (2006) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.