Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών στους πολιτιστικούς οργανισμούς βάσει του μοντέλου HISTOQUAL: η περίπτωση του Μουσείου Μπενάκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών στους πολιτιστικούς οργανισμούς βάσει του μοντέλου HISTOQUAL: η περίπτωση του Μουσείου Μπενάκη (EL)

Κουσούτη, Μαρία (EL)

Κλήμης, Μιχαήλ-Γιώργος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Μουσεία -- Υπηρεσίες εξυπηρέτησης -- (EL)
Αξιολόγηση -- (EL)
Μουσείο Μπενάκη -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.