Ο Ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Η Περίπτωση της κρίσης στην Νοτιοανατολική Ασία.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο Ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Η Περίπτωση της κρίσης στην Νοτιοανατολική Ασία. (EL)

Φιλανδριανού, Κοκώνα-Αλίκη (EL)

Χειλά, Ε. (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ασία -- Οικονομικές συνθήκες -- (EL)
Ασία -- Οικονομική πολιτική - (EL)
Παγκόσμια διακυβέρνηση (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.