Η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση & την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων σε τραπεζικούς οργανισμούς του Νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση & την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων σε τραπεζικούς οργανισμούς του Νομού Αττικής (EL)

Καπαδάη, Μαρία (EL)

Αντωνίου, Α.Σ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Εργαζόμενοι -- Ελλάδα (EL)
Τραπεζικοί υπάλληλοι (EL)
Ηγεσία (EL)
Εργασιακές σχέσεις (EL)
Εργασιακή ικανοποίηση (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.