Μέθοδοι Χωρικών Ανισοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέθοδοι Χωρικών Ανισοτήτων (EL)
Methods of Spatial Inequalities (EN)

Ματζαλάκου, Μαρσίντ Μ. (EL)

Μιμής, Άγγελος (EL)
Χριστοφάκης, Μανώλης Σ. (EL)
Ροβολής, Αντώνης (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

δημόσιες δαπάνες, εκπαίδευση, χωρική ανισότητα, αλλοδαποί μαθητές, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EL)
Περιφερειακές ανισότητες -- Ελλάδα (EL)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EL)
public expenditures, education, spatial inequalities, foreign students, geographic information systems (EN)
Regional disparities -- Greece (EN)
Geographic information systems (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.