Αστική Περιβαλλοντική Διαχείριση: βιώσιμες πόλεις και αστικά κέντρα του τρίτου κόσμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αστική Περιβαλλοντική Διαχείριση: βιώσιμες πόλεις και αστικά κέντρα του τρίτου κόσμου (EL)

Πατέλη, Χριστίνα Κ. (EL)

Τσάλτας, Γρηγόρης, Ι. (EL)

Μεταπτυχικές εργασίες (EL)

Αναπτυσσόμενες χώρες -- (EL)
Περιβαλλοντική διαχείριση -- (EL)
Περιπτωσιολογική μέθοδος -- (EL)
Αστική πολιτική -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.