Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα: Μια Συγκριτική Έρευνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα: Μια Συγκριτική Έρευνα (EL)

Μπεφάνη, Ευτυχία (EL)

Παναγόπουλος, I. Σ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Κίνητρα στην εργασία (EL)
Διαχείριση προσωπικού (EL)
Οργανωσιακή συμπεριφορά (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.