Χάρτα δικαιωμάτων των ναυτικών: από το διεθνές στο ενωσιακό δίκαιο και την εθνική έννομη τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χάρτα δικαιωμάτων των ναυτικών: από το διεθνές στο ενωσιακό δίκαιο και την εθνική έννομη τάξη (EL)
Seafarers' bill of rights:from international to EU legislation and national legal order (EN)

Χαραλάμπους, Μαρίνα Σ. (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Παπαγιάννης, Δονάτος Ι. (EL)
Παπακωνσταντής, Μάρκος (EL)
Νικολόπουλος, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ναυτικό δίκαιο (EL)
Ναυτικός, Προστασία, Δικαιώματα, Συνθήκες, Εργασία, Διαβίωση (EL)
Sailors -- Employment (EN)
Seafaring life (EN)
Maritime Labour Convention (2006) (EN)
Maritime law (EN)
Sailors (EN)
Labor laws and legislation, International (EN)
Seafarer, Protection, Rights, Conditions, Work, Live (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.