Σχεδιασμός ενός εποπτικού αντικειμένου με τη χρήση του τρισδιάστατου μοντελοποιητή και η κατασκευή του πρωτότυπου με τη μέθοδο της στερεολιθογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σχεδιασμός ενός εποπτικού αντικειμένου με τη χρήση του τρισδιάστατου μοντελοποιητή και η κατασκευή του πρωτότυπου με τη μέθοδο της στερεολιθογραφίας

Στρίγγαρη, Ιωάννα
Καλημάνη, Ευθαλία

Η χρήση της Στερεολιθογραφίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η δυνατότητα οπτικής αντίληψης του φυσικού αντικειμένου είναι χρήσιμη, κυρίως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος. Η μείωση των σχεδιαστικών λαθών και η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ πελάτη και κατασκευαστή, οδηγεί στη μείωση του κόστους αλλά και του χρόνου ανάπτυξης ενός προϊόντος. Τα οφέλη είναι σαφώς μεγαλύτερα σε προϊόντα μεγάλης ποικιλίας και μικρού όγκου παραγωγής, όπου η κατασκευή καλουπιών είναι χρονοβόρα και απαιτεί υψηλό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Στερεολιθογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.