Καλλιέργεια φράουλας στο Ν. Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Καλλιέργεια φράουλας στο Ν. Φλώρινας

Πολιτίδου, Παρασκευή

Η κατανάλωση των μικρών φρούτων (νωπά ή μεταποιημένων) σε συν-δυασμό με άλλες φυτικές τροφές φαίνεται ότι αυξάνει την αίσθηση της ευημε-ρίας: Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας των μικρών φρούτων είναι η σχετικά εύκολη εγκατάσταση της φυτείας, ο βραχύς χρόνος από τη φύτευση μέχρι την οικονομική απόδοση και η ευκολία να αλλάζει κάποιος τη φυτεία με νεώτερες ποικιλίες. Όμως η εντατική καλλιέργεια της φράουλας είναι μια δαπανηρή υπόθε-ση, επειδή απαιτούνται ειδικά αναχώματα καλυμμένα με πλαστικό, απολυμα-σμένο έδαφος με υψηλή πυκνότητα φύτευσης, σταγδην άρδευση και ειδική μέθοδο λίπανσης. Η φράουλα είναι διαδεδομένη από τον αρκτικό κύκλο μέχρι τις τροπικές χώρες σε υψόμετρο 1000-1100 μέτρων. Αυτοφύεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η διεθνής ελκυστικότητα και τα υψηλά κέρδη που αποφέρει το έχουν καταστήσει σπουδαίο φυτικό προϊόν. Επίσης, όπως και τα εσπερι-δοειδή, η φράουλα έχει υψηλό ποσοστό βιταμίνης C (ασκορβικό οξύ).

Thesis
NonPeerReviewed

Φράουλες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.