Συμβολή, δυνατότητες και όρια στην σχέση των ΜΚΟ με την Κοινωνία των Πολιτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Συμβολή, δυνατότητες και όρια στην σχέση των ΜΚΟ με την Κοινωνία των Πολιτών

Μαστροκώστας, Γεώργιος

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας θα γίνει μια αποσαφήνηση των όρων «Κοινωνία των Πολιτών» και «Μή Κυβερνητικές Οργανώσεις» ώστε ο αναγνώστης κατα την μελέτη του κυρίου μέρους να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο του υπο εξέταση θέματος. Έπειτα θα εξετάσουμε ποιά είναι η θέση των ΜΚΟ σε μία πολιτεία όπου η νέα Διακυβέρνηση επιτρέπει ένα σημαντικό μέρος της άσκησης της εξουσίας να περνά από τα χέρια των πολιτών, από την Κοινωνία των Πολιτών. Ποιος ο ρόλος και η συμβολή των ΜΚΟ στην ανάπτυξη και εδραίωση μίας αληθινής Κοινωνίας των Πολιτών είναι το επόμενο προς εξέταση θέμα. Οι ΜΚΟ δεν μπορούν να δρούν αναξέλεγκτα σε μία πολιτεία με κανόνες γραπτούς, με τη μορφή νόμων, αλλά και άγραφων - εθιμικών. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες που πηγάζουν από την ίδια τη μορφή οργάνωσης των ΜΚΟ αλλά και ορια που τήθενται σε αυτές, ποιο συγκεκριμένα πιο είναι το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Θα αναλυθούν επομένως ποιες δράσεις και ποια μέσα και εργαλεία είναι επιτρεπτά στην διεκπεραίωση του ρόλου τους. Έπειτα θα αναφερθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Πως λειτουργούν οι ΜΚΟ στην Ελλάδα και πως συμβάλουν στην εδραίωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Θα αναλύσουμε το παράδειγμα των ελληνικών μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων για να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δράσεις, οι ενέργειες και ποιες οι δυνατότητές τους. Τέλος, στα τελευταία δύο μέρη της μελέτης θα αναλυθεί ο ρόλος των ΜΚΟ μέσα σε δύο πολιτειακά συστήματα ένα εθνικό και ένα υπερεθνικό, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.