Η διάρθρωση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και οι εφαρμογές του εξαγωγικού marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διάρθρωση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και οι εφαρμογές του εξαγωγικού marketing

Κατσαρού, Σοφία
Χόντου, Αργυρώ

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση και καταγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγροτική παραγωγή και το εμπόριο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελληνική περιφέρεια καθώς και το πως τελικά έχει συμβάλλει και συνεχίζει έτσι, στη στήριξη και αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας μέσω των εξαγωγών και των συστημάτων εξαγωγικού μάρκετινγκ το οποίο εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση αυτή, κατέχει και η εμπειρική έρευνα η οποία διεξήχθη και μας βοήθησε να καταλήξουμε στα αποτελέσματα και σχετικά συμπεράσματα

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.