Παραγωγή - ποιότητα και τυποποίηση κρητικών προϊόντων (καλιτσούνια) και σύστημα HACCP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παραγωγή - ποιότητα και τυποποίηση κρητικών προϊόντων (καλιτσούνια) και σύστημα HACCP

Βαμβακάς, Παναγιώτης

Στην εργασία περιγράφεται η εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά την παραγωγή και τυποποίηση Κρητικών προϊόντων ζύμης, συγκεκριμένα των καλιτσουνιών, αλλά και πως αυτό βελτιώνει την ποιότητά τους. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται εξολοκλήρου στο ίδιο προϊόν, στα είδη του, στη παραγωγή, στη τυποποίηση, στη συσκευασία, αλλά και στη συντήρησή του. Ακολουθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι των πρώτων υλών, αλλά και των υλικών συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη παραλαβή κατεψυγμένων προϊόντων, νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών, αλλά και όλων των υλικών συσκευασίας και των παρελκόμενων του εξοπλισμού. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων. Αναλύεται το σύστημα HACCP, αλλά και η ύπαρξη προγραμμάτων καθαρισμού, ο σκοπός τους, ο τρόπος σύνταξής τους, τα απαραίτητα υλικά και ο εξοπλισμός για την εκτέλεσή τους, πως πραγματοποιείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Τέλος αναλύεται περισσότερο το σύστημα HACCP και αναφέρονται οι βασικές αρχές του, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση ομάδας HACCP και οι υπευθυνότητες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.