Δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

Αθανασίου, Νικολίτσα

Η βιολογική κτηνοτροφία είναι μια μέθοδος παραγωγής ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, η οποία στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων, χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά βιολογικές ζωοτροφές, προάγει τη βιοποικιλότητα, προστατεύει το περιβάλλον και διακρίνεται για την ποιοτική υπεροχή και την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει. Στην παρούσα εργασία έγινε μια ανασκόπηση στην κατάσταση της βιολογικής κτηνοτροφίας της χώρας μας και μια προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων εφαρμογής των πρακτικών της στα Ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρθηκαν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλες τις περιοχές και τους κλάδους. Άνθησή της μπορεί να επέλθει στις ορεινές, ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν και όσον αφορά τους κλάδους, κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία και την κρεοπαραγωγό αγελαδοτροφία. Ίσως η μετατροπή μέρους της ελληνικής κτηνοτροφίας σε βιολογική να βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων που υστερούν πολύ έναντι των ομοειδών ξένων, κυρίως εξαιτίας του εξαιρετικά υψηλού κόστους παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογική κτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.