Συγκριτική μελέτη εκχύλισης πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από αιωρούμενα σωματίδια με διάφορες τεχνικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συγκριτική μελέτη εκχύλισης πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από αιωρούμενα σωματίδια με διάφορες τεχνικές

Αποστόλη, Λαμπρινή
Ζιώγα, Καλλιόπη
Παλημάνη, Χριστίνα

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι οργανικοί ρύποι που μπορούν να σχηματιστούν από ατελείς καύσεις η πυρολυτικές διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ορυκτά καύσιμα και αλλά οργανικά υλικά, ή πιο γενικά υλικά που περιέχουν C και H. Αν και υπάρχουν στο περιβάλλον φυσικές πηγές εκπομπής ΠΑΥ (π.χ πυρκαγιές δασών , ηφαιστειακή δραστηριότητα) η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα είναι κατά κύριο λόγω αποτέλεσμα ανθωπογενών δραστηριοτήτων, όπως η κυκλοφορία οχημάτων, η καύση υγρών, στερεών και αεριών καυσίμων (πετρέλαιο, ξύλο, φυσικό αέριο, υγραέριο κ.τ.λ.) για παροχή ενεργείας στη βιομηχανική αλλά και για οικιακή χρήση, διαφορές παραγωγικές διαδικασίες στη βιομηχανία (διύλιση πετρελαίου, παραγωγή κοκ, χάλυβα, ασφάλτου κ.τ.λ), η αποτέφρωση απορριμμάτων κ.α.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.