Αρχές σχεδιασμού και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Αρχές σχεδιασμού και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Σουνά, Άννα

Ο σχεδιασμός ενός ΧΥΤΑ περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και στεγανοποίηση της λεκάνης απόθεσης, τα έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων, τα έργα διαχείρισης βιοαερίου, τα Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα έργα υποδομής, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου και το την οργάνωση για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τόσο κατά την φάση της κατασκευής όσο και στις επόμενες φάσεις (λειτουργία, αποκατάσταση, μεταφροντίδα). Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ώστε να καλύπτονται όλες οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους της παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της απαιτούμενης μετέπειτα διαχείρισης. Για μεν την περιβαλλοντική ασφάλεια του ΧΥΤΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) περί «κατάρτισης πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», ενώ για τον οικονομικό παράγοντα κατά τον σχεδιασμό του ΧΥΤΑ πρέπει να συνυπολογίζονται όλα τα κόστη που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην αποκατάσταση και μεταφροντίδα του, κατά τα οριζόμενα στην κοινοτική οδηγία 99/31 που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002(ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) περί «Μέτρων και όρων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)