Εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά – εξέταση και ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά – εξέταση και ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς

Γαϊτανίδης, Γρηγόριος

Στην εισαγωγή της πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται ο ορισμός του μάρκετινγκ καθώς επίσης ο ρόλος και οι ασχολίες που έχουν τα στελέχη μάρκετινγκ μιας εταιρίας. Στη συνέχεια, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι στρατηγικές που ακολουθούν μεγάλες εταιρίες(εταιρίες ηγέτες) ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η είσοδος σε νέες αγορές, το πως ευνοούνται από την επέκταση της αγοράς και πώς καταφέρνουν να αυξήσουν και να διατηρήσουν το μερίδιο τους σε αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρεται στο ρόλο που παίζουν οι καταναλωτές καθώς και ποιοι παράγοντες τους επηρεάζουν στις αποφάσεις τους για την αγορά ενός προϊόντος, αλλά και της συμπεριφοράς τους μετά από αυτήν, στο σχεδιασμό των στρατηγικών μάρκετινγκ των εταιριών. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της ερευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.