Κυριότεροι εχθροί του αμπελιού στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κυριότεροι εχθροί του αμπελιού στην Ελλάδα

Αγαλλού, Μαρία

Το αμπέλι ανήκει στο γένος Vitis vinifera της οικογένειας των Αμπελοειδών (Ampelidaceae). Σε συστηματικό σχέδιο το αμπέλι είναι φυτό κληματώδες, ανήκει στον κλάδο σπερματόφυτα ή φανερόγαμα και στον υποκλάδο των αγγειοσπέρμων, τάξη των δυκοτυλιδόνων, σειρά των Disciflore, της τάξης των Celestrales, οικογένειας των Vitaceae, ονομαζόμενη των Αμπελοειδών (Ampelidaceae). Μέχρι πριν τον τελευταίο Παγκόσμιο πόλεμο, η καλλιεργούμενη έκταση με αμπέλια στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι έφτανε περίπου τα 3.000.000 στρέμ. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα, η έκταση αυτή μειώθηκε σημαντικά. Έτσι, χάθηκαν ονομαστοί αμπελώνες όπως της Σιάτιστας στην Μακεδονία, της Μαρώνειας στη Θράκη, της Αράχοβας κοντά στους Δελφούς κ.ά. Σήμερα, η καλλιεργούμενη με αμπέλια έκταση έχει κατεβεί στα 1.200.000 στρέμ. περίπου. Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη, μεταξύ 1971 και 1992 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με σταφύλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα) μειώθηκαν από 1.166.000 σε 650.000 στρέμ. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού στην Ελλάδα, επεκτείνεται σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, με έντονο ενδιαφέρον για παραγωγή κρασιού από βιολογικά σταφύλια.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.