Μέτρηση ανέμου με χρήση ακουστικού ραντάρ sodar

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Μέτρηση ανέμου με χρήση ακουστικού ραντάρ sodar

Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Παππάς, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη ενός ακουστικού ραντάρ τύπου SODAR ( Sonic Detection And Ranging ). Το όργανο αυτό έχει την ιδιότητα να στέλνει ηχητικά σήματα για την καταγραφή του οριακού στρώματος στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό αποτελείται από απλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση μιας σύνθετης ατμόσφαιρας. Τα δεδομένα που παίρνουμε εφαρμόζονται για την τήρηση των διαδικασιών εντός του χαμηλού ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Η αρχή λειτουργίας του SODAR είναι παρόμοια με την αρχή λειτουργίας του SONAR. Το όργανο αυτό αναδίδει παλμική ενέργεια και καταγράφει τα ακουστικά κύματα που παράγονται από την αλληλεπίδραση των παλμικών δονήσεων με ένα αντικείμενο ή δείκτη διάθλασης αλλαγές κατά μήκος της διαδρομής . Το ακουστικό σήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καλή ενέργεια από ένα αντικείμενο ή την ποσότητα του αέρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.