Είναι πράσινες οι εκπομπές των φυτών;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Είναι πράσινες οι εκπομπές των φυτών;

Οικονόμου, Έλντα

Το πάντα επίκαιρο και πολυσύνθετο ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν αποτελεί ένα πρόβλημα που οφείλεται μόνο σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Η βλάστηση, το έδαφος και κυρίως τα δάση παράγουν καθημερινά σημαντική ποσότητα βιογενών υδρογονανθράκων όπως είναι τα τερπένια, το ισοπρένιο και διάφορες άλλες αέριες ενώσεις, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με ποικίλους τρόπους, όπως παραδείγματος χάριν με τη διατάραξη της χημείας του όζοντος. Οι εκπομπές αυτές μπορεί να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες και το είδος της βλάστησης. Το πρόβλημα εμφανίζεται έντονο στην Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες και απαιτεί την εφαρμογή ενός σωστότερου σχεδιασμού όσον αφορά τη διαχείριση των δασών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.