Εκτίμηση ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Αττική Οδό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκτίμηση ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Αττική Οδό

Αμυγδαλάκης, Νικόλαος
Χανιωτάκης, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας είναι η επεξεργασία των ωριαίων μετρήσεων με στόχο την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής οδού, πραγματοποιώντας στατιστική επεξεργασία με βάση τις μετρήσεις που λάβαμε από 6 διαφορετικούς μετρητές. Έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε σχετικά ασφαλή συμπεράσματα για την πιθανή επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα κατά μήκος της και των γύρω περιοχών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.