Η διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης στους χώρους υγειονομικής ταφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης στους χώρους υγειονομικής ταφής

Γεωργίου, Τηλέμαχος

Το στράγγισμα από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων περιέχει ρύπους, με αποτέλεσμα η επεξεργασία του να έχει μεγάλη σημασία στις μέρες μας. Ανάλογα με τη σύσταση των απορριμμάτων, των κλιματολογικών συνθηκών και των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ενός χώρου υγειονομικής ταφής, το στράγγισμα που δημιουργείται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, περιέχει μεγάλο αριθμό οργανικών και ανόργανων ενώσεων και συχνά υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Εξ’ αιτίας αυτών, το στράγγισμα μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και γι’ αυτό η συλλογή και επεξεργασία πριν τη διάθεσή του είναι απαραίτητη. Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε στράγγισμα από το ΧΥΤΑ της περιοχής της Θήβας, όπου υπάρχει σύστημα επεξεργασίας στραγγίσματος με δύο στάδια αντίστροφης όσμωσης. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει 3 στήλες με 5 μεμβράνες η κάθε μία και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει 1 στήλη με 5 μεμβράνες. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε οκτώ παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι: pH, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, COD, BOD, φώσφορος, αμμωνία και ασβέστιο. Οι αναλύσεις έγιναν σε δείγμα στραγγίσματος πριν αυτό υποστεί επεξεργασία, σε δείγμα στραγγίσματος μετά το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και σε δείγμα στραγγίσματος μετά το τελικό στάδιο επεξεργασίας. Το πειραματικό κομμάτι της εργασίας πραγματοποιήθηκε στο χημείο που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Θήβας το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για να μετρηθούν και οι οκτώ παράμετροι. Τέλος, έγινε σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων πριν την επεξεργασία και των αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία και προσδιορίστηκε ο βαθμός απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας στραγγίσματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.