Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων: καύση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων: καύση

Κεσκερίδου, Μαρία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων , οι οποίες παράγουν ολο ένα και μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων. Οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι αποδεκτές τόσο από τεχνικοοικονομικής, όσο από περιβαλλοντικής και κοινωνικής σκοπιάς (αποδοχή από την κοινωνία). Στην παρούσα εργασία γίνεται περιγραφή: Της έννοιας του όρου «απόβλητο, των προϋποθέσεων ώστε να θεωρείται ένα απόβλητο κατάλληλο να υποστεί θερμική επεξεργασία, της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της παραγωγής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα, της κατάστασης στην υπόλοιπη Ευρώπη, μιας από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές-θερμικές μέθοδοι-επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων που καλείται " ΚΑΥΣΗ", των χαρακτηριστικών της προαναφερόμενης θερμικής μεθόδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.