Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα

Παπαγιαννούλης, Μιχάλης

Βασικός στόχος της παρούσης πτυχιακής είναι η πλήρης σκιαγράφηση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, µε σκοπό την ανάδειξη του προβλήµατος της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και των συνεπειών που επακολουθούν. Για να γίνει κατανοητό όµως το πρόβληµα, θα πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά το θέµα της διαχείρισης αποβλήτων. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και ορισµούς, όπως τα στερεά απόβλητα και οι κατηγορίες που είναι διαχωρισµένα, ώστε να κατανοηθεί η φύση και η προέλευση τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αστικά στερεά απόβλητα. Στη συνέχεια παρατίθεται η έννοια της διαχείρισης των απορριµµάτων. Πα- ράλληλα, αναλύονται οι µέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µε αναφορά στην αρχή λειτουργίας τους, στα προϊόντα και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.