Το ελληνικό ελαιόλαδο, η συμμετοχή της Κρήτης στη συνολική παραγωγή, οι επιδράσεις στην ελληνική οικονομία και η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το ελληνικό ελαιόλαδο, η συμμετοχή της Κρήτης στη συνολική παραγωγή, οι επιδράσεις στην ελληνική οικονομία και η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου

Δαμουλάκης, Ελευθέριος

Το ελαιόλαδο ένα προϊόν μεγάλης διατροφικής και εμπορικής αξίας προστατεύεται και προωθείται από το Δ.Σ.Ε., το οποίο προσπαθεί μέσα από τις λειτουργίες του να διασφαλίσει το ελαιόλαδο και τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και ταυτόχρονα να διευρύνει τόσο την αγορά ελαιόλαδου όσο και την καλλιέργεια ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνται στην Ελλάδα εδώ και 3.000 χρόνια με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να κατέχει την τρίτη θέση στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου. Την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη κατέχει η Ισπανία με το 1/3 της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η Ιταλία. Το σύνολο της παραγωγής των τριών αυτών χωρών καλύπτει το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Ταυτόχρονα με την συνεχόμενη αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου παρατηρείται και αύξηση στην παγκόσμια κατανάλωση, που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση της διατροφικής αξίας του ελαιολάδου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μέρος της εργασίας αυτής στην οποία έγινε συστηματική προσπάθεια να αναλυθούν και να παρουσιαστούν οι λειτουργίες που διέπουν το Δ.Σ.Ε., η διάρθρωση του κλάδου στην Ελλάδα, οι διαφημιστικές δαπάνες του κλάδου καθώς επίσης και τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων για την εγχώρια και παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.