Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στο Ροδολίβος Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στο Ροδολίβος Σερρών

Παπουτσής, Αλέξανδρος

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς στο Ροδολίβος Σερρών καθώς έχουν ληφθεί υπόψη η γεωγραφική θέση της περιοχής, η θερμοκρασία, οι απαιτήσεις εδάφους σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, απαιτήσεις σε άρδευση, κλάδεμα, εχθροί και ασθένειες και η καταπολέμηση αυτών. Επίσης, περιγράφεται η συγκομιδή, η διαλογή, η επεξεργασία και ο προορισμός των καρπών. Τέλος αναφέρονταικαι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Ροδολίβος καθώς επίσης και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται, η καταγωγή και προέλευση της αμυγδαλιάς καθώς και η συστηματική κατάταξη αυτής. Γίνεται αναφορά στα βοτανικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της αμυγδαλιάς, καθώς επίσης και στους τρόπους καρποφορίας αυτής και στην ανάπτυξη καρπού. Γίνεται αναφορά στον πολλαπλασιασμό, μπόλιασμα, κλάδεμα και στην άρδευση και λίπανση, επιπροσθέτως και στην φυτοπροστασία της αμυγδαλιάς, δηλαδή στις ασθένειες και τα ζιζάνια που μπορούν να την προσβάλουν

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.