Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και η περίπτωση του αγροτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων "Η Πίνδος"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και η περίπτωση του αγροτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων "Η Πίνδος"

Σκορίνης, Ιωάννης

Η εργασία διαπραγματεύεται τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και πιο συγκεκριμένα με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων " Η Πίνδος ". Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια αναφορά για το τι είναι γενικά ο Συνεταιρισμός, την σημασία του στο γεωργικό τομέα, οι διάφοροι τύποι που υπάρχουν και ποιες είναι οι βασικές συνεταιριστικές αρχές. Ακολουθεί μια ιστορική θεώρηση που αναφέρεται στην εξέλιξη του Ελληνικού Συνεταιρισμού από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αρχές απάνω στις οποίες πρέπει να στηριχτεί το συνεταιριστικό πρόγραμμα για να ανταποκριθεί στη μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία που αποδίδεται σήμερα γενικά στο συνεργατισμό και για να καταστήσει τη δράση του ικανοποιητικά αποδοτική για τον συνεργατισμένο κόσμο για το σύνολο.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.