Παρουσίαση τεχνολογιών καθαρής ανάπτυξης και ένταξη τους στον κρατικό μηχανισμό

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Παρουσίαση τεχνολογιών καθαρής ανάπτυξης και ένταξη τους στον κρατικό μηχανισμό

Παπαδάκης, Γεώργιος
Αποστολάκης, Εμμανουήλ

Από την αρχή της εκμετάλλευσής της ενέργειας για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη της εκάστοτε τεχνολογίας που χρησιμοποιούνταν και την πλήρη αποκόμιση οφελών της. Έως και σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα της ανάπτυξης των χωρών. Η αυξανόμενη ζήτηση της ενέργειας, η εξάντληση των φυσικών πόρων καθώς και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώθησαν στη χρησιμοποίηση νέων, ανεξάντλητων και φιλικών στο περιβάλλον τεχνολογιών. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) πληρούν κάθε προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουν όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις ικανοποιητικά πεπερασμένες τεχνολογίες. Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη ριζική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που απαιτείται για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, παρέχει κίνητρα στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, επιτυγχάνοντας αειφόρο ανάπτυξη και μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση και η εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών. Εξετάζονται τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στα εγχώρια νομοθετικά πλαίσια, την πολιτική ανάπτυξης, την επέκταση αγοράς, τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα και τα οφέλη της επένδυσης σε μονάδες ΑΠΕ. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και η παρουσίαση σαφών και συνοπτικών εκθέσεων των τεχνολογιών εναλλακτικών πηγών, σε κάθε αποφασίζοντα (επενδυτή ή εταιρία) και κυβέρνηση, λόγω της δυσκολίας της ένταξης των ΑΠΕ στα συστήματα αποφάσεων διαφόρων χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)