Στερεά απόβλητα διυλιστηρίου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Στερεά απόβλητα διυλιστηρίου

Κούκου, Κατερίνα

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του συνόλου των στερεών αποβλήτων και των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που συναντώνται σε ένα διυλιστήριο και παράγονται από όλες σχεδόν τις διαδικασίες. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συνολική καταγραφή αυτών που μέσα από τις διαδικασίες μεταβάλλονται τελικά. Τα στερεά απόβλητα, κυρίως τα επικίνδυνα αποτελούν και το κύριο αντικείμενο της εργασίας, με αναφορά στις διαδικασίες απ’ όπου προέρχονται αλλά και στις διεργασίες που αφορούν την διάθεση και επεξεργασία τους και στην γενικότερη αντιμετώπιση τους . Το πρώτο τμήμα γίνεται μία γενική αναφορά στα στερεά απόβλητα και στις κατηγορίες τους συγκριτικά με τις εφαρμογές του παρελθόντος για την διάθεση τους που ουσιαστικά περιορίζονταν αποκλειστικά στην ανεξέλενκτη ταφή τους, μια νοοτροπία που αντιτίθεται με την προστασία του περιβάλλοντος αφού επιβαρύνεται ιδιαίτερα η ατμοσφαιρική ρύπανση και αυτή η κατάληξη αποτελούσε αποτέλεσμα της ύπαρξης ελαστικής νομοθεσίας. Παρουσιάζονται επίσης συνολικά όλες οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται πριν τα στερεά απόβλητα οδηγηθούν στο τελικό στάδιο διάθεσης δηλαδή τις διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας, διάθεσης και τεχνικές αντιμετώπισης των αποβλήτων οι οποίες έχουν σκοπό να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και λειτουργώντας συσσωρευτικά να διασφαλίσουν την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αξιοσημείωτα είναι και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα απόβλητα τα οποία παρουσιάζονται έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η εικόνα των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγονται ετήσια από το δϊυλιστήριο συνολικά και να βοηθούν στην εκτίμηση συμπερασμάτων, αναλογικά και με τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά. Η διαδικασία των τεχνικών επεξεργασίας τους καθώς και η ανάκτηση από στερεά απόβλητα είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε η λειτουργία να στηρίζεται στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η διάθεση των αποβλήτων να έχει ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την διοχέτευση αυτής σε άλλους τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)