Διαπίστευση εργαστηρίου ραδιογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαπίστευση εργαστηρίου ραδιογραφίας

Δέλλιος, Διονύσιος
Ζουμπούλης, Φώτιος

Ένα εργαστήριο είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχείρησης ή οργανισμού. Μιλώντας για ποιότητα πολλά πράγματα μπορεί να έρχονται στο μυαλό κάποιου. Όταν πρόκειται όμως για τις υπηρεσίες ενός εργαστηρίου, η πιο σημαντική παράμετρος ποιότητας είναι φυσικά η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τα οποία εκδίδει. Εφαρμόζοντας ένα σύστημα ποιότητας (π.χ. ISO 9001), το εργαστήριο θα κληθεί να προσδιορίσει, ποιες είναι οι παράμετροι ποιότητας που το ενδιαφέρουν, που επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων του και να ορίσει ελέγχους και όρια αποδοχής. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να καλέσει ένα Φορέα Πιστοποίησης, της επιλογής του, ο οποίος θα πιστοποιήσει ότι το εργαστήριο εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με τις αρχές του (δηλαδή το ISO 9001, που εφάρμοσε). Μεταξύ άλλων με τη διαπίστευση διασφαλίζεται ότι το εργαστήριο χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους, κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα πρότυπα διαπίστευσης ISO 17025 και ISO 15189 καθώς και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και οι διεθνείς φορείς διαπίστευσης συγκεντρώνουν καλές πρακτικές σχετικά με τον έλεγχο των δοκιμών/ διακριβώσεων/ εξετάσεων και τις καθιστούν υποχρεωτικές επιπρόσθετα των απαιτήσεων του ISO 9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μειώνεται η πιθανότητα να γίνει κάποιο σφάλμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.