Επεξεργασία στερεών αποβλήτων: ανακύκλωση στο Δήμο Αγρινίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επεξεργασία στερεών αποβλήτων: ανακύκλωση στο Δήμο Αγρινίου

Τσώρας, Φίλιππας
Κουτσογιάννης, Αναστάσιος
Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος

Στην εργασία λοιπόν που ακολουθεί, έπειτα από την εισαγωγή της, αναφερόμαστε στη σχετική νομοθεσία των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, λόγω του ότι καλό θα ήταν να τη γνωρίζουμε σε γενικά πλαίσια. Ακολούθως, δίνουμε τον ορισμό των στερεών αποβλήτων όπως επίσης αναλύουμε και τις κατηγορίες τους. Έπειτα εστιάζουμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των στερεών αποβλήτων, στην έννοια της διαχείρισής τους αλλά και στις μεθόδους της.Αναφερόμαστε στην ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή του κοινού, παρουσιάζουμε και διάφορες προτάσεις, που αν μπορούσαν να υλοποιηθούν θα ήταν εφικτό να επιτευχθεί ο στόχος της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τέλος, λόγω του ότι ένας από εμάς κατάγεται από την περιοχή του Αγρινίου, περιγράφεται η υφιστάμενη εκεί κατάσταση σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως και κάποιων άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.