Στρατηγικές συμμαχίες επιχειρήσεων: διεθνής και ελληνική εμπειρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Στρατηγικές συμμαχίες επιχειρήσεων: διεθνής και ελληνική εμπειρία

Θεοδωρίδης, Αλέξανδρος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας ξεχωριστής σημασίας στρατηγικής προσέγγισης: της Στρατηγικής Συμμαχίας (Strategic Alliance), η οποία έχει γνωρίσει θεαματική ανάπτυξη διεθνώς την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι εξαγορές και προπάντων οι συγχωνεύσεις συνεχίζουν να είναι δημοφιλείς στρατηγικές κινήσεις εξασφάλισης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς (αλλά και εντός της χώρας μας) επιλέγουν να συνάπτουν Στρατηγικές Συμμαχίες. Τι σημαίνει ο όρος Στρατηγική Συμμαχία; Για ποιους λόγους οι επιχειρήσεις συνάπτουν Στρατηγικές Συμμαχίες; Ποια στάδια συνήθως ακολουθούνται για την δημιουργία τους; Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια ή και στην αρχή της συμφωνίας της συμμαχίας; Είναι οι Στρατηγικές Συμμαχίες βιώσιμες εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις; Γνωρίζουμε παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν συνάψει Στρατηγικές Συμμαχίες; Τι θα πρέπει να προσέξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που υιοθετούν τις Στρατηγικές Συμμαχίες ως μέσο ανάπτυξης; Αυτά είναι τα ποιο κύρια ερωτήματα και μερικά από τα οποία θα ασχοληθούμε με αυτήν την εργασία. Παράλληλα για να γίνει καλύτερη κατανόηση του όρου Στρατηγική Συμμαχία θα παραθέσουμε αρκετές περιπτώσεις συμμαχιών μεταξύ γνωστών διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικές συμμαχίες (Επιχειρήσεις)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.