Τύποι πτερύγων αεροσκαφών και αεροδυναμική επίδοση αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τύποι πτερύγων αεροσκαφών και αεροδυναμική επίδοση αυτών

Παπαθεοχάρης, Αθανάσιος
Μούσας, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων τύπων πτερύγων στα αεροσκάφη καθώς και η μελέτη των αεροδυναμικών επιδόσεων αυτών. Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια και στηρίχτηκε σε εκτενή ανασκόπηση σχετικών βιβλιογραφικών πηγών. Περιλαμβάνει διαγράμματα και εικόνες των σημαντικότερων στοιχείων που αναφέρονται στο κείμενο, ώστε να υπάρχει μια οπτική και περισσότερο σαφής παρουσίαση αυτών. Γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη των αεροτομών και πτερύγων αεροσκαφών, από τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να πετάξει, τόσο πραγματικές όσο και μυθπλαστικές, έως τη σύγχρονη εποχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεροπλάνα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.