Η εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών και η συμβολή του διαδικτύου: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα = The development of the commercial exchange and the role of the internet: benefits, drawbacks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών και η συμβολή του διαδικτύου: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα = The development of the commercial exchange and the role of the internet: benefits, drawbacks

Παπαδάκης, Γεώργιος

Η εργασία αυτή στηρίζεται στην ανάλυση της εξέλιξης των εμπορικών συναλλαγών και της συμβολής του διαδικτύου στους διάφορους κλάδους του παγκόσμιου εμπορίου την εποχή που διανύουμε. Καθώς περνάει ο καιρός και οι απαιτήσεις των καταναλωτών μεγαλώνουν, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτό το μέσο για να καταφέρουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αν και το στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή φανερώνει ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, τα πλεονεκτήματα του εμπορίου στο διαδίκτυο φαίνεται να είναι πολλά. Σημαντικό αριθμό, έχουν όμως και τα μειονεκτήματα τα οποία είναι και η αιτία που το ευρύ κοινό δεν το χρησιμοποιεί προς το παρόν. Η εργασία ξεκινάει με τον ορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, πως έφτασε στη σημερινή του μορφή, τη τεχνολογία και τα τεχνολογικά πρότυπα που χρησιμοποιεί, καθώς επίσης και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για το πώς μπορεί κανείς να εξοικειωθεί μαζί του. Στη συνέχεια γίνεται μία παρουσίαση του μοντέλου του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β, αναλύεται η διαφορά μεταξύ η-επιχειρείν, ηλεκτρονικού εμπορίου, και ηλεκτρονικών αγορών και επεξεργάζονται οι ηλεκτρονικές αγορές. Παράλληλα , γίνεται μία αναφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, το πώς μία επιχείρηση θα μπορέσει να αποκομίσει κέρδη από αυτό και τις απαιτήσεις που θα χρειαστούν για την δημιουργία και τη λειτουργία του. Τελειώνοντας με το θεωρητικό κομμάτι, σειρά έχει το πώς επηρεάζει το διαδίκτυο με την είσοδό του, διάφορους τομείς του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς γίνεται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων αυτών, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρησιμοποίησης του όπως επίσης και οι υποθέσεις για μελλοντικές εξελίξεις, και βγάζοντας στο τέλος κάποια συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.