Μελέτη εναρμόνισης γεωργικού νεφελοψεκαστήρα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές = Adjustment research contemporary European specifications in agricultural spray machine

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Μελέτη εναρμόνισης γεωργικού νεφελοψεκαστήρα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές = Adjustment research contemporary European specifications in agricultural spray machine

Σιαρένος, Γεώργιος

Στην παρών πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την εκπόνηση μελέτης για την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και προδιαγραφών σε ένα γεωργικό νεφελοψεκαστήρα. Νεφελοψεκαστήρας είναι το αγροτικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό οπωροφόρων δέντρων καθώς και πάσης φύσης καλλιεργειών με διαλύματα γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και ζιζανίων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Επειδή τα προϊόντα αυτά γενικώς, είναι εν δυνάμει επικίνδυνα με επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων και στο περιβάλλον είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η οποία προβλέπει σήμανση CE και καθορίζει τις θεμελιώδης απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, τις οποίες ο κατασκευαστής πρέπει να καλύπτει τόσο για τη συνήθη λειτουργία αυτών όσο και πέραν αυτής αναμενόμενης χρήσης. Υποστηρικτικά, η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης στηριζόμενη στο τρίπτυχο ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος, αποτελεσματικός έλεγχος επιβλαβών οργανισμών με μειωμένες εισροές φυτοφαρμάκων συνέταξε αντίστοιχα πρότυπα που θα εφαρμοστούν στην παρών μελέτη. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρατε αναλυτικά στα μηχανήματα φυτοπροστασίας και τις κατηγορίες αυτών όπως ψεκαστήρες, θερμοψεκαστήρες, επιπαστήρες και ψεκαστήρες ελεγχόμενης παραγωγής σταγονιδίων. Υπάρχει επίσης αναλυτική περιγραφή των τμημάτων που τα αποτελούν όπως δεξαμενές, αντλίες και κατηγορίες αντλιών, χειριστήριο, ακροφύσια, ιστός και άλλα μέρη των ψεκαστικών. Ακόμα γίνεται αναφορά στις φθορές των ψεκαστικών και στους τρόπους ψεκασμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)