Σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου αεροσκάφους υπό κλίμακα: MIRAGE 2000 = Design and construction model aircraft in scale: MIRAGE 2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου αεροσκάφους υπό κλίμακα: MIRAGE 2000 = Design and construction model aircraft in scale: MIRAGE 2000

Μεταξόπουλος, Αναστάσιος
Μανδέλας, Παναγιώτης

Στην παρακάτω εργασία δίδονται οι κατηγορίες μοντέλων και υλικών, κατασκευαστικές τεχνικές και πληροφορίες που αφορούν τον μοντελισμό, γίνεται εισαγωγή στη σχεδίαση και των λογισμικών σχεδίασης. Παρακάτω γίνεται η δισδιάστατη σχεδίαση των κύριων μερών του αεροσκάφους καθώς και η τρισδιάστατη σχεδίαση αυτού με εντολές του λογισμικού. Επεξηγείται η κοπή εξαρτημάτων σε laser, μοντάζ επιμέρους τμημάτων και μεθοδολογία της επικάλυψης. Αναφέρεται η τεχνολογία στην κοπή με laser συστήματα δομή και ιδιότητες. Από τις επιμέρους εργασίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση των εξαρτημάτων, στην κοπή αυτών, στο μοντάζ της διάταξης και γενικά στον μοντελισμό διότι από τα στάδια του μοντελισμού μπορούμε να περάσουμε στην βελτίωση της πραγματικής κατασκευής δηλαδή του πρότυπου μοντέλου και της πτήσης αυτού, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν χόμπυ συνδυάζοντας τέχνη και ψυχαγωγία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεροπλάνα - Συντήρηση και επισκευή
Αεροπλάνα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.