Επιπτώσεις ενός έργου οδοποιίας στο περιβάλλον και μέτρα αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επιπτώσεις ενός έργου οδοποιίας στο περιβάλλον και μέτρα αντιμετώπισης

Σιούνη, Σουλτάνα

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας μεγάλης κλίμακας. Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά έργα αυτής της κατηγορίας καθώς και οι διαδικασίες υποβολής μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Δίνονται ενδεικτικές προδιαγραφές κατασκευής ενός έργου οδοποιίας και καταγράφονται αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας ενός τέτοιου έργου καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. Επίσης, παρουσιάζονται με ιδιαίτερη έμφαση τα θέματα της προστασίας της άγριας πανίδας στην περιοχή του Ν. Γρεβενών, της προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και της χλωρίδας στην περιοχή του ποταμού Νέστου και της προστασίας των αρχαιοτήτων στην περιοχή της Δωδώνης, από τις οποίες διέρχονται τμήματα της Εγνατίας Οδού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.