Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου στο Ν. Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου στο Ν. Καβάλας

Τσαλίκης, Γεώργιος

Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται πίνακες που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την καλλιέργεια της αμπέλου στον Νομό Καβάλας. Στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι μυκητολογικές, οι βακτηριολογικές και οι φυσιολογικές ασθένειες αντιστοίχως. Οι ασθένειες αυτές έχουν αρνητικό ρόλο στην παραγωγή της αμπέλου και σ’ αυτή την εργασία αναλύονται αυτές που πλήττουν τον Νομό Καβάλας. Σ’ αυτά τα κεφάλαια γίνεται μια αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των ασθενειών και παραθέτονται τρόποι καταπολέμησης των από τους αμπελοκαλλιεργητές.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.