Η ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς catering στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς catering στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Πρωτόπαππα, Κωνσταντίνοw
Σαργιανό, Μάριο

Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη αφορά τη διερεύνηση και ανάλυση των τριών κατηγοριών της ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering), συγκεκριμένα του catering δεξιώσεων, του βιομηχανικού και αεροπορικού catering. Ο κλάδος των επισιτιστικών υπηρεσιών με τη μορφή έτοιμου φαγητού από μία οργανωμένη εταιρεία προς ένα δεδομένο σύνολο ατόμων, τα οποία παραβρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, για επαγγελματικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, είναι γνωστός με τον όρο catering. Με την πάροδο των χρόνων το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί αισθητά, οι ανάγκες των ατόμων έχουν διευρυνθεί, ενώ έχει περιοριστεί ο ελεύθερος χρόνος με αποτέλεσμα να γίνεται εμφανής η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων εταιρειών για την διοργάνωση των ποικίλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στις δημόσιες σχέσεις καθώς και η αύξηση του αριθμού των συνεδρίων και επαγγελματικής φύσεως εκδηλώσεων εν γένει, έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ζήτησης των υπηρεσιών catering.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.