Μορφές χρηματοδότησης των Μ.Μ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση χρηματοδότησης της καινοτομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μορφές χρηματοδότησης των Μ.Μ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η περίπτωση χρηματοδότησης της καινοτομίας

Παλαμίδα, Άννα
Γρηγορίου, Δέσποινα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνουν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας ,είναι καθοριστικές για το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία .Είναι φανερό ,ότι η καινοτομική δραστηριότητα έχει εισβάλλει στον οικονομικό χώρο και κάθε οικονομικός οργανισμός οφείλει να είναι εξοικειωμένος με την τέτοια κατάσταση . Η σημασία της καινοτομίας στη σημερινή οικονομία της γνώσης είναι αδιαμφισβήτητη. Προβάλλεται σήμερα ως μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη ,τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης ενώ τίθεται σε θέση υψηλής προτεραιότητας στη πολιτική όλων σχεδόν των χωρών . Ενώ οι διαφορές ανταγωνιστικότητας και του κατακεφαλήν εισοδήματος που παρατηρούνται ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες μπορούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον να αποδοθούν σε διαφορετικά επίπεδα καινοτομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης .

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.