Βιολογικός καθαρισμός και επεξεργασία λυμάτων = Βiological treatment and wastewater treatment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός και επεξεργασία λυμάτων = Βiological treatment and wastewater treatment

Τσιότσιας, Γεώργιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την κατανόηση και ανάλυση της λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Είναι αδιαμφισβήτητη η σπουδαιότητα του βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Σημαντική είναι επίσης η ενημέρωση των κατοίκων για την ύπαρξη και σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού σε κάθε πόλη. Η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση τους σε διάφορους αποδέκτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.