Υδραυλικό σύστημα και βλάβες του μηχανήματος τύπου JCB-3CX = Hydraulic system and damage machine type JCB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Υδραυλικό σύστημα και βλάβες του μηχανήματος τύπου JCB-3CX = Hydraulic system and damage machine type JCB

Κανάλης, Γεώργιος

Στο υδραυλικό σύστημα του JCB που μελετήθηκε κυριαρχούν δύο διατάξεις. Το τμήμα βοηθητικών υπηρεσιών και το τμήμα φόρτωσης ανύψωσης. Επίσης καταγράφονται βλάβες και επισκευές των δύο τμημάτων. Η δομή της εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση μηχανισμών-εξαρτημάτων που η σύνδεσή τους μας καθορίζει την λειτουργία των δύο τομέων. Οι μηχανισμοί αυτή είναι : το συγκρότημα της φλογέρας, οι βαλβίδες αντεπιστροφής και ανακούφισης, οι εδράσεις με ένσφαιρους τριβείς, οι υδραυλικοί κύλινδροι ανύψωσης και σπασίματος του κουβά με την κινηματική τους. Οι μηχανισμοί αυτοί που συνδέουν τους δύο τομείς λειτουργούν με την βοήθεια του συστήματος της αντλίας που περιγράφεται διεξοδικά στο πρώτο και στο τέταρτο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.