Μελέτη κάλυψης αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του TEI Δυτικής Μακεδονίας με φωτοβολταϊκά = Study coverage needs electricity of technological education of west macedonia with solar

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη κάλυψης αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του TEI Δυτικής Μακεδονίας με φωτοβολταϊκά = Study coverage needs electricity of technological education of west macedonia with solar

Ρομπόλα, Κωνσταντίνα

Μία από τις σημαντικότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θεωρείται η ηλιακή ενέργεια. Η μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να επιτευχτεί και µε τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, εξετάζεται πως το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να μειώσει τα έξοδά του με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος. Συγκεκριμένα μελετάτε αν πρέπει να τοποθετηθεί αυτόνομο ή διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στο τι είναι αυτόνομο και τι διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και από τι απαρτίζονται. Στη συνέχεια γίνονται δύο ολοκληρωμένες μελέτες, μία για αυτόνομο και μία για διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα με την βοήθεια του προγράμματος PVSOL PRO 4.5, όπου στη συνέχεια εκπονούνται και οι οικονομικές αναλύσεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.