Τα επαρχιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η σύγκριση τους με τα Αθηναϊκά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης = Provincial Mass Media and comparison with the Athenian Mass Media.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα επαρχιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η σύγκριση τους με τα Αθηναϊκά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης = Provincial Mass Media and comparison with the Athenian Mass Media.

Βισβάρδη, Παναγιώτα

Στις σελίδες που ακολουθούν έχει γίνει μια προσπάθεια μελέτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σύγκριση των Αθηναϊκών μέσων με τα αντίστοιχα της Κοζάνης. Γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εννοιών των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνίας και της διαφήμισης, στις οποίες έχουν στηριχθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Έπεται η ιστορική πορεία των τριών αυτών μέσων κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων αλλά και η σημερινή τους μορφή, βάση της οποίας καθορίζεται και το μέλλον τους. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, κάνοντας χρήση ερωτηματολογίων και αναλύοντας τα, έγινε η σύγκριση των Αθηναϊκών μέσων με της Κοζάνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.