Επιχειρηματικό σχέδιο = Business plan

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο = Business plan

Γκιαουράκη, Κυριακή

Πριν από αρκετά χρόνια η έλλειψη του επιχειρηματικού σχεδίου συνέβαλε στη μη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και το αποτέλεσμα ήταν αυτές σιγά σιγά με το πέρας του καιρού να κλείνουν, επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής. Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο σκέψης των παλαιότερων επιχειρηματιών σε σύγκριση με τους νεότερους. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια γραπτή περιγραφή του μέλλοντος και αναλύει τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και αυτές που θα γίνουν στο μέλλον. Μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο βλέπουμε τους στόχους της επιχείρησης, τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε, τα προβλήματα και τους τρόπους επίλυσης τους, όπως και το κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της εταιρίας. Για τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται η επιχειρηματική ιδέα. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από την βασική περίληψη, τη γενική περιγραφή, το σχέδιο προϊόντων και υπηρεσιών, το σχέδιο marketing, το σχέδιο διοίκησης, το λειτουργικό, καθώς και το οικονομικό και το νομικό σχέδιο. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το επιχειρηματικό σχέδιο με την κατάλληλη επεξεργασία βλέπουμε αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.