Ηλεκτρονικοί κινητήρες στον κινητήρα αυτοκινήτου = Electronics sensors in motor vehicle

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονικοί κινητήρες στον κινητήρα αυτοκινήτου = Electronics sensors in motor vehicle

Καλούδης, Παναγιώτης
Σβώλης, Αθανάσιος

Βασικός σκοπός και στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκτενής και αναλυτική αναφορά – μελέτη των ηλεκτρονικών αισθητήρων, συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται με τη διαχείριση – έλεγχο – εποπτεία – του κινητήρα του σύγχρονου αυτοκινήτου. Στηρίζεται και αναπτύσσεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια τα οποία περιγράφουν αναλυτικά την εξέλιξη του αυτοκινήτου και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στο αυτοκίνητο γενικά, με αναφορά στον ορισμό του αισθητήρα, το ρόλο και την λειτουργία του, τόσο στον άνθρωπο και κατ΄επέκταση στο αυτοκίνητο και ειδικότερα στο αυτοκίνητο. Τα βασικά χαρακτήρα των αισθητήρων αναφέροντας όλα τα κριτήρια ταξινόμησής τους καθώς και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν κατά τη λειτουργία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.