Διαφήμιση: ηθική και νομική διάσταση του ρόλου της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαφήμιση: ηθική και νομική διάσταση του ρόλου της

Ασημάκη, Ζωή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη σχετικά με την νομική και ηθική διάσταση του ρόλου της διαφήμισης. Η διαφήμιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας καθώς αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας. Το κύριο πλεονέκτημα της έναντι των άλλων μέσων είναι η ηχητική και τηλεοπτική πολυπλοκότητά παρουσίασής της, που την κάνουν πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα. Η διαφήμιση σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για την παρουσίαση νέων ή μη προϊόντων, κρύβοντας όμως πολλές ‘’παγίδες’’ και μη ηθικά μηνύματα τα οποία είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνουν αντιληπτά από το καταναλωτικό κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.